7. ročník

Vlastnosti látok - cvičenie
Pracovný list - laboratórne pomôcky
 
Chemicky čisté látky a zmesi - prezentácia s cvičením
 Roztoky  - prezentácia
Zmeny pri chemických reakciách - prezentácia
Rýchlosť chemických reakcií - prezentácia