5. ročník

Lesné kvitnúce byliny - prezentácia
Lesné huby - prezentácia
Lesné vtáky - prezentácia
Lesné cicavce - prezentácia
Vlastnosti vody - poznámky
Poľné plodiny - prezentácia k učivu
Poznávanie poľných plodín - prezentácia na zopakovanie učiva o poľných plodinách, spracovaná p.uč. Hulínkovou. Prezentáciu si stiahni a môžeš začať s ňou pracovať.