Interaktívna tabuľa

Manual_Flow!Works_Sk.pdf (1000330)

Inštalačný súbor programu ActivInpire - program na vytváranie a využívanie už vytvorených materiálov pre interaktívnu tabuľu

Inštalačný program Hot Potatoes - program na vytváranie testov, krížoviek...