Nová akcia

21.11.2010 15:46

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.